De OR

De ouderraad

De ouderraad heeft als belangrijkste doelstelling de school actief te ondersteunen in haar onderwijstaak. Daarnaast proberen wij de ouderbetrok-kenheid te stimuleren en te activeren.

De OR zorgt in overleg en samenwerking met de leerkrachten voor het vieren van bijzondere (feest)dagen met de kinderen. Verder zorgt zij voor een aantal verrassingen voor de kinderen tussendoor. Ook kunnen leerkrachten de ouderraad om ondersteuning vragen bij bijzondere projecten zoals het verzorgen van koffie en thee voor ouders bij verschillende gelegenheden. Voor het uitvoeren van deze activiteiten beschikt de OR over een eigen budget

 

Samenwerken met het schoolteam

Een goede afstemming en samenwerking tussen leerkrachten, ouders en de ouderraad is een vereiste voor succes bij het slagen van de te organiseren feesten. Daarom wordt per activiteit een kleine commissie samengesteld. Daar zitten enkele leden van de ouderraad in en minimaal twee leerkrachten verdeeld over de onder- en bovenbouw.

Contactgegevens

Wilt u meer weten over de ouderraad of wilt lid worden en meehelpen bij een of meerdere activiteiten? Neem dan contact met ons op via or@hetroessink.nl