Het Roessink

Een gezellige buurtschool volgens het daltonprincipe

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de kans krijgen om zich breed te ontwikkelen. Omdat we daarmee een goede basis leggen voor de toekomst. Onze leerlingen zijn straks klaar voor een plek in het vervolgonderwijs en de maatschappij. In een open en ongedwongen sfeer leren wij kinderen al jong zelfstandig werken, samenwerken en respectvol omgaan met elkaar. Elke dag krijgen ze een taak waarmee ze aan de slag kunnen. Wat je ziet, is dat onze leerlingen zelf met ideeën komen, leren plannen en efficiënt hun tijd indelen. Ze kennen hun mogelijkheden en grenzen en weten waar ze nog kunnen verbeteren. Ze durven keuzes te maken, dingen te vragen, te zeggen en te doen. Nu doen ze het nog in de kleine beschermde kinderwereld, straks in de volwassen maatschappij.

 

 

Daltononderwijs

Dat onze school een daltonschool is, zie je overal in ons gebouw terug. Daltononderwijs gaat uit van vijf kernwaarden :

– Verantwoordelijkheid;
– Zelfstandigheid;
– Samenwerking;
– Reflectie;
– Effectiviteit.

Meer weten over Dalton

Onze school

Als het gaat om de juiste basisschoolkeuze, wil je als ouder eigenlijk maar één ding: je kind de mooiste tijd van zijn of haar leven bezorgen! Je wilt dat je kind elke dag met een lach de deur uitgaat en met een lach weer thuiskomt uit school. Dat het volop speelt met vriendjes en vriendinnetjes uit de klas en terugkomt met enthousiaste verhalen over de meester of juf. Op ODS Het Roessink trekken we met een enthousiast team van meesters en juffen elke dag ‘letterlijk’ alles uit de kast om het onze leerlingen naar de zin te maken. En ze een prettige en uitdagende schooltijd te bezorgen.

ODS Het Roessink ligt in de wijk Colmschaterenk in Colmschate Zuid. De school wordt omgeven door veel groen en staat in de buurt van het winkelcentrum De Flora. We werken in principe met jaarklassen en waar nodig met combinatiegroepen. Dit past prima binnen ons onderwijsconcept, want wij bieden onderwijs op maat.

We willen binnen ons daltononderwijs recht doen aan ieder kind, door rekening te houden met de eigen aard van de kinderen en met hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Dit doen we onder andere door te werken met een leerplan.

Het leerplan is bij uitstek een middel om kinderen zelfstandig de leerstof te leren plannen en uitvoeren.  Binnen het leerplan krijgen kinderen de keuzemogelijkheden. Zo kunnen kinderen kiezen aan welk vak zij willen werken (volgorde), met wie zij willen werken, waar en welke onderdelen zij willen uitdiepen. Het leerplan moet echter altijd afgerond worden: kinderen geven aan of doelen zijn behaald. Hierin leren wij kinderen hun verantwoordelijkheid te nemen. (want afspraak is afspraak mag weg).

De sfeer op onze school kenmerkt zich door de prettige en respectvolle interactie tussen leerkracht , leerling en ouder en door de rustige, actieve werksfeer. We streven naar een veilig leer- en pedagogisch klimaat. Hiervoor gebruiken we onder meer de methode De Vreedzame School. Deze vormt een belangrijk onderdeel van ons beleid tegen pesten.

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom om een afspraak te maken en sfeer te komen proeven op onze school. Onze directeur Myrjam Severein geeft u graag een ronleiding!