Zet je op
voorsprong

Openbaar onderwijs Deventer

In de gemeente Deventer wordt het bestuur van de openbare scholen voor primair onderwijs vanaf 1 januari 2009 gevormd door een zelfstandig stichtingsbestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD). Het Roessink valt als openbare school onder deze Stichting.

Het bestuur draagt bij aan professionalisering van de organisatie en de bedrijfsvoering van het openbaar primair onderwijs. Het bestuur neemt onder meer besluiten over onderhoud en beheer van de scholen, de vaststelling van het schoolplan, de benoeming en het ontslag van personeel, de personele formatieplannen en de vaststelling van de jaarlijkse middelen voor de scholen.

Het openbaar onderwijs hanteert een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. In het Raad van Toezicht/College van Bestuursmodel ligt de dagelijkse aansturing bij het College van Bestuur, dat bevoegd is tot alle daden van bestuur en beheer, voor zover deze in de statuten niet zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het handelen van de bestuurder. Bestuurder van onze organisatie is de heer drs. D.J. Rensink.

De Raad van Toezicht is ultimo 2012 als volgt samengesteld:
de heer drs. H. Eggink
mevrouw drs. W.J. Oosterveld-Sanders,
mevrouw S. Venstra,
mevrouw drs. J.D. Siskens,
de heer ir. M. Nijboer 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer: http://www.openbaaronderwijsdeventer.nl/
30-05-2018:
Ouderinfo Mei

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de ouderinfo van Mei. U kunt de ouderinfo hier bekijken.

Lees meer »
26-04-2018:
Ouderinfo April (#2)

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de 2de ouderinfo van April. U kunt de ouderinfo hier bekijken.

Lees meer »
12-04-2018:
Ouderinfo April

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de ouderinfo van April. U kunt de ouderinfo hier bekijken.

Lees meer »
05-04-2018:
Paaslunch

In plaats van een Paasontbijt, werd er een Paaslunch georganiseerd. Het was een ontzettend goed alternatief, dat bij iedereen…

Lees meer »
16-03-2018:
Ouderinfo Maart

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de ouderinfo van Maart. U kunt de ouderinfo hier bekijken.

Lees meer »

Prikbord

Apr.
Activiteit
4
Verkeersexamen theorie (groep 7)
12
Koningsspelen
18
Lente- / paasactiviteit
19
Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)
22 (t/m 3)
2e paasdag + meivakantie
Mei
Activiteit
13 (t/m 16)
Avondvierdaagse
30 (t/m 31)
Hemelvaart (alle leerlingen vrij)
Bekijk de volledige kalender hier »
foto foto zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen

foto foto plezier ...
elke dag met veel plezier naar school gaan

foto foto durven ...
durven vragen en zelf doen