Zet je op
voorsprong

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad of MR is op school de officiële ouder- en personeelsvertegenwoordiging. De wettelijke bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De werkwijze van de MR is vastgelegd in het Reglement MR en het Huishoudelijk Reglement. De MR overlegt met de directie van de school over allerlei beleidsmatige zaken. De MR kan veel invloed hebben op het beleid door de verplichting van de school om de MR instemming of advies te vragen voor de invoering van het beleid. De MR van Het Roessink vergadert ongeveer zes keer per jaar. In de vergaderingen komen aan de orde zaken als de personeelsformatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en schoolplein, veiligheid, gezondheid, beveiliging, etc. De MR kan dus heel veel invloed hebben op het beleid op school.

De MR bestaat uit 6 leden, met een zittingstermijn van twee jaar. Drie leden vertegenwoordigen het personeel en worden door en uit het personeel van Het Roessink gekozen. Drie leden vertegenwoordigen de ouders en worden door en uit de ouders van Het Roessink gekozen.

De MR leden zijn:

Naam:                                                    

Christian Jeurnink

Bonne Maat

Saskia Kouwen

 

Ciska Haverslag

Sanya Menzies

Yolanda Wiggers

Functie:

Voorzitter

Lid

Lid

 

Penningmeester

Secretaris

Lid

 

Documenten MR:

- Notulen
- Jaarverslag 2013-2014
- Reglement MR
- Huishoudelijk reglement
- GMR

Voor mailcontact met de MR, klik hier.

30-05-2018:
Ouderinfo Mei

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de ouderinfo van Mei. U kunt de ouderinfo hier bekijken.

Lees meer »
26-04-2018:
Ouderinfo April (#2)

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de 2de ouderinfo van April. U kunt de ouderinfo hier bekijken.

Lees meer »
12-04-2018:
Ouderinfo April

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de ouderinfo van April. U kunt de ouderinfo hier bekijken.

Lees meer »
05-04-2018:
Paaslunch

In plaats van een Paasontbijt, werd er een Paaslunch georganiseerd. Het was een ontzettend goed alternatief, dat bij iedereen…

Lees meer »
16-03-2018:
Ouderinfo Maart

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de ouderinfo van Maart. U kunt de ouderinfo hier bekijken.

Lees meer »

Prikbord

Apr.
Activiteit
4
Verkeersexamen theorie (groep 7)
12
Koningsspelen
18
Lente- / paasactiviteit
19
Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)
22 (t/m 3)
2e paasdag + meivakantie
Mei
Activiteit
13 (t/m 16)
Avondvierdaagse
30 (t/m 31)
Hemelvaart (alle leerlingen vrij)
Bekijk de volledige kalender hier »
foto foto zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen

foto foto plezier ...
elke dag met veel plezier naar school gaan

foto foto durven ...
durven vragen en zelf doen